Leketøy, tilsynelatende en laserpeker, men med LED-lys og tiltrekkende farge

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:47

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere, Farlige produkter

Fare for øyeskade.
Rapex melding 1057/11.

Leketøy/laserpeker

Leketøy/laserpeker

Leketøy skal ikke sende ut farlig stråling.

Leketøy skal ikke sende ut farlig stråling.

Melding nr. 1057/11
Dato 27.09.2011
Produkttype Leketøy, tilsynelatende en laserpeker, men med LED-lys og tiltrekkende farge
Varemerke, navn 2 in 1 Laser Pointer & LED Light
Modell Ukjent
Produsent Importør: UNION TOYS GmbH Zaunhofstrasse 38 D-50997 Köln uniontoys@aol.com www.pluesch24.de til Luxembourg og Tyskland
Produsentland Ukjent
Melding fra land Lux.
Beskrivelse Laserpeker med to LED-lamper og to knapper. Den ene for vanlig lys og den andre for laser
Farlige egenskaper Fare for øyeskade. Utilstrekkelig og feil merking, farlig laser, antakelig klasse 3R fordi den ble oppmålt til 4,6 mW
Rettsregel NEK-EN 60825-1, Internasjonal standard for laser. Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensninger Leketøy skal ikke sende ut farlig stråling
Annen informasjon Et nesten identisk produkt er funnet hos importør i Norge. Oppmåling ved Statens strålevern viste at laseren tilsvarte klasse 3 B fordi verdien var nesten dobbelt så høy som den som ble målt i Lux.