Leketøy, tilsynelatende en laserpeker, men med frontlinse som gir figurer som apellerer til barn

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:47

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere, Farlige produkter

Fare for øyeskade.
Rapex melding 1179/11.

Laserpeker

Laserpeker

Melding nr. 1179/11
Dato 27.09.2011
Produkttype Leketøy, tilsynelatende en laserpeker, men med frontlinse som gir figurer som apellerer til barn
Varemerke, navn Ukjent, men beskrevet som «Xu»
Modell Ukjent
Produsent Ukjent , men eksportert fra Kina av CHEN LIU YI 1F Block Xinhua St. 18 Lane Luo HU Honkong til firma CAI XIAO OUN i Luxembourg
Produsentland Kina
Melding fra land Lux.
Beskrivelse Laserpeker med linse som lett kan skrus av og på
Farlige egenskaper Fare for øyeskade. Utilstrekkelig og feil merking, svært farlig laser, antakelig klasse 3B fordi den ble oppmålt til 37 mW
Rettsregel NEK-EN 60825-1, Internasjonal standard for laser. Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensninger Leketøy skal ikke sende ut farlig stråling
Annen informasjon Det er ikke kjent om produktet selges i Norge, men lignende produkt kan finnes.