Forskning

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet genererer, formidler og forvalter kunnskap innen strålevern. Vi deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Prosjektene handler blant annet om:

 • radioaktiv forurensning og konsekvenser for mennesker og miljø
 • UV-stråling og konsekvenser for mennesker og miljø 
 • beredskap og krisehåndtering
 • medisinsk strålebruk

Vi er deltaker i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD), som er et Senter for fremragende forskning.

 • Årsmøte i Cerad

  Årsmøte i Cerad

  Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD CoE) har hatt årsmøte 29. og 30. januar på Vitenskapsakademiet.

  Les mer »