Forskning

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet genererer, formidler og forvalter kunnskap innen strålevern. Vi deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Prosjektene handler blant annet om:

  • radioaktiv forurensning og konsekvenser for mennesker og miljø
  • UV-stråling og konsekvenser for mennesker og miljø 
  • beredskap og krisehåndtering
  • medisinsk strålebruk

Vi er deltaker i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD), som er et Senter for fremragende forskning.