Laboratoriene

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laboratorier for måling av optisk stråling, radioaktivitet og for kalibrering av detektorer for dosimetri innen strålevern og medisinsk strålebruk. Våre målinger kvalitetssikres gjennom deltagelse i sammenligningsmålinger der våre resultater sammenlignes med andre laboratorier rundt i Europa. Det er viktig for DSA å ha høy målekompetanse både for å kunne gjennomføre kartlegging av strålingsnivåer i samfunnet og miljøet, i beredskapssammenheng og for å vurdere kvaliteten på andres resultater. Vi har et nasjonalt ansvar i å bistå myndigheter og være rådgivende organ for befolkningen og næringslivet.


 • Optisk laboratorium

  Optisk laboratorium

  Optisk laboratorium dekker måling av UV-stråling, synlig lys og deler av infrarøde området, dvs. bølgelengdeområdet 250 – 1000nm. Laboratoriet har 3 hovedfunksjoner:

  Les mer »
 • Radonlaboratoriet

  Radonlaboratoriet

  Radonlaboratoriet utfører radonmålinger for å innhente data slik at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan være en sentral rådgivende fagmyndighet. Laboratoriet har nylig utført radonkartlegginger på Svalbard og Jan Mayen og i nye bol…

  Les mer »