Mobil og trådløst

For å gi god dekning for mobiltelefoni og datatrafikk monteres det opp basestasjoner som er spredt over hele landet. Enkelte er bekymret for mulige helseskader som følge av mobilbruk og ferdsel nær basestasjoner.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har som oppgave å se til at strålingen i samfunnet ikke er høyere enn nødvendig for å få dekning og at ingen utsettes for helseskadelig eksponering.

 • 5G-teknologi og stråling

  5G-teknologi og stråling

  Myndighetene vil følge nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som testes ut i Norge og som trolig tas i full bruk etter 2020. Det er ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig utfra den kunnskapen vi sitter på i dag.

  Les mer »
 • Trådløse nettverk

  Trådløse nettverk

  Trådløse nettverk finnes nesten overalt i våre omgivelser - hjemme, på kontoret, på skolen, i byer og tettsteder. Nettverket gjør at vi kan kommunisere med hverandre ved hjelp av trådløs teknologi, det gjøres det ved hjelp av radiosignaler.

  Les mer »
 • Basestasjoner

  Basestasjoner

  Samfunnets behov for trådløs kommunikasjon er økende. Det er da nødvendig å sette opp basestasjoner slik at ulike kommunikasjonssystemer får best mulig dekning. Enkelte har uttrykt bekymring for helseeffekter ved eksponering fra basestasjoner.

  Les mer »
 • Mobiltelefoner

  Mobiltelefoner

  Mobiltelefoner er blitt ett av våre vanligste og viktigste kommunikasjonsmidler. Forskning knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Den viser at det ikke er farlig for helsa å bruke mobiltelefon.

  Les mer »