Mobil og trådløst

For å gi god dekning for mobiltelefoni og datatrafikk monteres det opp basestasjoner som er spredt over hele landet. Enkelte er bekymret for mulige helseskader som følge av mobilbruk og ferdsel nær basestasjoner.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har som oppgave å se til at strålingen i samfunnet ikke er høyere enn nødvendig for å få dekning og at ingen utsettes for helseskadelig eksponering.