Nasjonalt yrkesdoseregister

Om nasjonalt yrkesdoseregister

Nasjonalt yrkesdoseregister gir en oversikt over stråledoser til arbeidstakere i Norge. Både privatpersoner, organisasjoner/virksomheter og  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har tilgang til opplysninger i registeret. DSA er behandlingsansvarlig for nasjonalt yrkesdoseregister, men registeret driftes av Norsk Helsenett SF.

Hva brukes registeret til

Formålet med registeret er at det skal gi en samlet oversikt over doser fra ioniserende stråling til arbeidstakere i Norge, uavhengig av om en arbeidstaker har hatt ulike arbeidsgivere. DSA bruker opplysningene i registeret i tilsyns- og forvaltningsarbeid, i tillegg til at opplysningene kan brukes i forbindelse med utredning, utviklings- og kartleggingsarbeid. Privatpersoner og organisasjoner/virksomheter har også tilgang til opplysninger i registeret – se nedenfor.

For privatpersoner

Du kan logge deg inn som privatperson for å se hvilke opplysninger som er registrert om deg. Arbeidstakere som har jobbet med strålekilder eller har vært utsatt for stråleeksponering i forbindelse med sitt yrke, og som har fått fastsatt sin individuelle stråledose ved måling eller beregning, skal kunne se sin dosehistorikk i dette registeret. Har du ikke vært utsatt for stråleeksponering i forbindelse med din yrkesutøvelse, skal det ikke være registrert noen dosedata for deg.

For organisasjoner/virksomheter

Representanter for arbeidsgiver kan logge seg inn for å se opplysninger registrert for egne ansatte. De kan se opplysninger både om nåværende ansatte og tidligere ansatte, men bare dosedata som er knyttet til ansettelsesforholdet i den aktuelle organisasjon/virksomhet. Arbeidsgiver kan bruke registeret til å følge med på doser til de enkelte ansatte, doser til ansatte i en avdeling, doser til ansatte som jobber med forskjellige typer strålebruk eller doser til yrkesgrupper.