Nukleærmedisin

Nukleærmedisin er bruk av små mengder radioaktivt stoff (radiofarmaka) som blir tilført pasienten for å diagnostisere og behandle sjukdommar på ein sikker og smertefri måte.

Nukleærmedisin blir nytta for å ta bilete av kroppen og for å behandle sjukdom. Særleg gjev det å ta bilete nukleærmedisinsk legen informasjon om både struktur (oppbygging) og funksjon.

Pasienten får tilført små mengder radioaktivt stoff som er bunde til ei kjemisk sambinding (berestoff eller sporstoff), og som då blir dirigert til det kroppsorganet som ein ønskjer å undersøkje (hjarte, hjerne, nyrer, skjelett osv.). Etter ei stund kan ein ved hjelp av eit spesielt kamera (gammakamera) fotografere fordelinga av det radioaktive stoffet i organet. Denne fordelinga vil vere endra ved sjukelege prosessar i organet. Eit bilete tek som regel nokre minutt, og vanlegvis blir det teke bilete frå fleire sider.

Prosedyrane identifiserer ofte avvik frå det normale svært tidleg i ei sjukdomsutvikling – lenge før medisinske problem blir synlege med andre diagnostiske testar. Denne tidlege påvisinga gjer at det blir mogleg å behandle ein sjukdom tidlegare i sjukdomsutviklinga når ein meir vellykka prognose er mogleg.

 • Bruk av PET/CT på sykehusene øker fortsatt

  Bruken av den bildediagnostiske teknologien PET/CT i helsevesenet økte med 19 prosent fra 2014 til 2015. Antall behandlinger med radionuklider økte med 41,4 prosent, viser ny rapport. 

  Les mer »
 • Stor økning i bruken av PET/CT og behandling med radionuklider

  Stor økning i bruken av PET/CT og behandling med radionuklider

  Antallet undersøkelser med PET/CT er mer enn doblet siden 2008. Antall behandlinger med radionuklider (radioaktive stoffer) økte med 37,5 % fra 2013 til 2014. Det viser resultatene fra en kartlegging av utviklingen innen bruken av nukleærmedisin i No…

  Les mer »
 • Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

  Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en landsomfattende risikoaksjon gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens milj…

  Les mer »
 • Klart for ny landsomfattende risikoaksjon

  Fra 15.oktober til 2.november gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal ut og sjekke om virksomhetene gjør nok for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på…

  Les mer »