Bøtelagt etter radioaktiv kilde på avveie

Tilbake

Publisert 18.02.2009, oppdatert 01.11.2013 12:41

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Maxit AS er av politimesteren i Østfold ilagt en bot på kr. 250.000 etter brudd på bestemmelser i, og i medhold av strålevernloven.

En radioaktiv kilde ble i januar 2008 identifisert ved rutinemessig kontroll av skrapmetall hos Celsa Armeringsstål i Mo i Rana. Kilden som opprinnelig kom fra Maxit Leca Borge i Fredrikstad hadde blitt demontert, sortert som skrapjern og fraktet med bil og skip til Mo i Rana. I denne prosessen ble deler av skjermingsbeholderen som omsluttet kilden skadet. Strålenivået nær kilden var derfor høyt da kilden ble funnet. Det er lite som tyder på at personer har oppholdt seg i nærheten av den ødelagte kilden tilstrekkelig lenge til at dette kan ha medført helseskade.
Dersom kilden hadde gått videre til nedsmelting ved skrapjernsmottaket kunne dette fått store konsekvenser for miljøet lokalt som følge av radioaktiv forurensning, og for smelteverket.

Håndteringen av kilden innebærer flere brudd på strålevernlovgivningen, herunder brudd på forsvarlighetskravet i strålevernloven § 5. Statens strålevern ser alvorlig på denne type hendelser og valgte på denne bakgrunn å politianmelde forholdet.