Pressemelding: Sen påske kan gi sterk UV-stråling

Tilbake

Publisert 05.04.2006, oppdatert 19.11.2009 16:04

Stikkord: Pressemelding

Påsken er sen i år, og sola står nå høyt på himmelen. I kombinasjon med snø og varierende tykkelse på ozonlaget betyr dette at UV-strålingen kan bli relativt sterk i påsken.

Meteorologisk institutt, Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Statens strålevern, Kreftforeningen og Statens forurensningstilsyn (SFT) har i samarbeid utviklet en nasjonal varslingstjeneste for UV-stråling. Daglig utarbeides UV-varsel for de neste dagene. Folk oppfordres til å ta hensyn til UV-strålingen og huske at sola i Norge er sterk nok til å gi helseskader som solforbrenning, øyeskader, tidlig aldring av huden (rynker) og i verste fall hudkreft.

I forbindelse med påsken vil UV-varslene formidles på værmeldinger, via Internett, e-post og SMS. Varslene forteller hvor sterk UV-strålingen forventes å bli midt på dagen og presenteres som UV-indeks (UVI) på en skala som går fra 1 – 20. Høyere UV-indeks betyr sterkere stråling og større behov for solbeskyttelse.

Etter en lang vinter med svak UV-stråling fra sola, øker nå UV-strålingen fra dag til dag i takt med at sola stiger på himmelen. Vi er også inne i en årstid hvor tykkelsen på ozonlaget naturlig varierer mye fra dag til dag. De siste ukene har det vært spesielt store variasjoner, opptil 50 prosent fra en dag til en annen. Vær derfor forberedt på at selv om værforholdene er like, kan UV-strålingen variere mye. Ved å følge med på varslene og ta hensyn til UV-strålingen kan du redusere UV-dosen og unngå å bli brent. Dermed reduseres risikoen for helseskader som følge av solingen.

Solbeskyttelse, tips og råd for påsken
Sol deg sakte, ta hensyn til hudtypen din og bruk solkrem og solbriller, er rådet fra Strålevernet og Kreftforeningen. Følg med på varslene og ta hensyn til sola når uteaktivitetene planlegges. Da kan du unngå å bli brent og redusere risikoen for helseskader, uttaler Lill Tove Nilsen fra Strålevernet. Følg Kreftforeningens solvettregler, og husk at små barn er ekstra følsomme for UV-stråling. Solbriller og solfaktor beskytter bra.

På fjellet kan man oppleve høy UV-stråling. Dette er fordi snø reflekterer UV-strålene og fordi man er høyere over havet og dermed har tynnere luft mellom seg og sola. Kombinasjonen snø, sol og spredte skyer innebærer at ekstra beskyttelse kan være nødvendig, særlig for øynene. I påskefjellet er det derfor ekstra viktig å ha solbriller som dekker godt og som ikke slipper inn lys på sidene. Når påsken kommer har de fleste av oss i tillegg en vinterblek hud som gradvis må venne seg til sola igjen. Husk spesielt på barna, også de som sitter i pulk.

Sjekk UV-nivået på Internett eller med SMS, eller få e-post hver dag
Varsel for dagene fremover finnes for stedsnavn på www.luftkvalitet.info/uv og som Norgeskart på http://met.no. På www.luftkvalitet.info/uv kan du i tillegg abonnere på epost-varsler for det kommende døgn. Denne tjenesten er gratis. Du kan også få melding om dagens UV-indeks med aktuelle solingsråd direkte på din mobil, ved å skrive ”UV xxxxx” der xxxxx er stedsnavn og sende til 1963. Tjenesten koster tre kroner per melding.

På Strålevernets hjemmesider presenteres daglige målinger fra et nasjonalt målenettverk som fortløpende overvåker den naturlige UV-strålingen ni steder i Norge, se http://uvnett.nrpa.no og www.nrpa.no for mer informasjon. Strålevernet drifter nettverket i samarbeid med SFT og NILU.

-----------------------------

Mer informasjon fås hos:

Meteorologisk institutt
Meteorologisk institutt utarbeider UV-prognosene og videreformidler disse i ulike værvarsel: http://met.no.
Kontaktperson: Informasjonssjef Heidi Lippestad 22 96 30 19 / 976 73 907, heidi.lippestad@met.no

Statens strålevern
Informasjon om UV-stråling, sol og helse. Fortløpende UV-målinger: www.nrpa.no.
Kontaktperson: Lill Tove Nilsen, 67 16 26 17 (mob 915 11 384), Lill.Tove.Nilsen@nrpa.no
/ Merete Hannevik, 67 16 25 65 (mob 98 88 12 71), Merete.Hannevik@nrpa.no.

Kreftforeningen
Råd om gode solvaner og informasjon om solskader: www.kreftforeningen.no/.
Kontaktperson: Pressesjef Terje Mosnesset, 99 50 42 61, terje.mosnesset@kreftforeningen.no

Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Nasjonalt nettsted for fakta og målinger/varsler for ozonlaget og UV-stråling: www.luftkvalitet.info/uv.
Kontaktperson: Britt Ann Høiskar, 63 89 81 79 / 98 08 21 98, britt@nilu.no.

Statens forurensningstilsyn (SFT)
Opplysninger om ozonlaget og hva som gjøres internasjonalt for å beskytte det, finnes i Miljøstatus i Norge: http://www.miljostatus.no og Statlig program for overvåkning av ozonlaget og UV-stråling: http://www.sft.no/arbeidsomr/overvaking/program/dbafile1295.html
Kontaktperson: Harold Leffertstra, 22 57 35 12, harold.leffertstra@sft.no.