Ny kgl.res: ”Atomberedskap – sentral og regional organisering”

Tilbake

Publisert 17.03.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

Den nye kongelige resolusjonen erstatter kgl.res. av 26. juni 1998 om ”Atomulykkesberedskap. Sentral og regional organisering.”

Det foretas ingen større endringer i organiseringen av den nasjonale atomberedskapen gjennom denne kgl.res. Den nye kgl.res. innebærer en nødvendig modernisering av navnene på Kriseutvalgets medlemmer og den endrer noe på hvilke rådgivere Kriseutvalget knytter til seg. I tillegg er den gjeldende også for Svalbard og Jan Mayen.

Navneendringen markerer at mandatet er utvidet. Atomberedskap omfatter i tillegg til atomulykker også andre hendelser som kan innebære ioniserende stråling eller spredning av radioaktivitet. En slik begrepsbruk gjenspeiler dagens trusselbilde på en adekvat måte, og legitimerer beredskapsorganisasjonenes faktiske oppgaver.

Les den nye kgl.res her.