Nordiske strålevernsmyndigheter stiller spørsmål ved solarier

Tilbake

Publisert 28.03.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

De nordiske strålevernsmyndighetene stiller i et notat til EU-kommisjonen spørsmål ved bruken av solarier i kosmetisk øyemed.

Dette gjøres med bakgrunn i et internasjonalt anvendt prinsipp om at all bruk av stråling må være berettiget, d.v.s. gjøre mer nytte enn skade.

De nordiske helse- og strålevernsmyndighetene framholder at det fra en nordisk synsvinkel ikke er rimelig å tillate solarier som er sterkere enn tropisk sol. Myndighetene anser videre at UV-strålingens sammensetting i kosmetiske solarier ikke bør avvike altfor mye fra solens, ettersom det ikke er kjent om, eller hvordan, utvikling av den alvorlige hudkreftformen malignt melanom henger sammen med strålingens sammensetning. Solarier bør fortsatt kategoriseres ut fra strålingens styrke og sammensetning.

Bakgrunnen er at kosmetisk bruk av solarier og helserisikoene ved dette har vært gjenstand for oppmerksomhet i EU-kommisjonen etter som flere land i Europa har innført delvis ulike restriksjoner for solarier og bruken av disse. Dessuten har helse- og strålevernsmyndigheter og solarieindustrien ulik oppfatning om risiko ved solarier og hvor sterke solariene bør få være. Kommisjonen har stilt et antall spørsmål til en av sine vitenskaplige komiteer og invitert interessenter til å komme med synspunkter på komiteens utkast til erklæring.

Myndighetene deler oppfattningen hos EUs vitenskaplige komité om at det er sannsynlig at solariebruk øker risikoen for malignt melanom (føflekk kreft).

De nordiske myndighetene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige framfører i fellesskap sitt syn på solarier og understreker at man generelt fraråder å sole seg i solarier for å bli brun. Man deler oppfattningen i EUs komité om at unge under 18 år og mennesker som er solømfintlige (hudtype I og II) bør avstå fra å sole seg i solarier.

Notatet fra de nordiske myndigheter.
Kommentarer til EUs dokument.
Nordiske myndigheters synspunkt på solarier.