Pris til Miljøstatus

Tilbake

Publisert 04.04.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

Miljøstatus i Norge er kåret til vinner av Kommunikasjonsforeningens pris 'Årets nettsted 2005'.Miljøstatus i Norge er informasjonsbanken for alle som har spørsmål om norsk natur og miljø. Sidene ble relansert 4. oktober med nye tjenester og med Strålevernet som ny bidragsyter.

Juryens uttalelse trekker frem nettstedets tiltalende forside, godt strukturerte innhold, direkte kommunikasjon mot målgruppene, intuitiv navigasjon, bra søketjeneste, ryddig design og gode interaktive funksjoner.

 

På websidene finner du:
- fakta om miljøtilstand, påvirkningsfaktorer og politiske målsettinger
- kart og figurer som viser tilstanden i ditt nærmiljø og for hele landet
- artikler som gir deg bakgrunnen for tall og trender

Fakta om Miljøstatus i Norge

  • Utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet 
  • Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for temaene dyr og planter, naturområder og friluftsliv 
  • Riksantikvaren har ansvaret for kulturminner 
  • Norsk Polarinstitutt har ansvaret for polarområdene 
  • Statens strålevern har ansvaret for radioaktiv forurensning 
  • Statens forurensningstilsyn (SFT) har ansvaret for temaene vannforurensning, kjemikalier, avfall, klima og ozon, luftforurensning, støy og internasjonalt samarbeid

Nye tjenester for miljødata og kart lar deg lage dine egne grafer og tabeller, der du selv velger hvilke miljøtema du ønsker å sammenlikne. Du kan også laste ned data og bruke dem videre. På kartsidene kan du sjekke natur- og miljøtilstanden for flere tema samtidig enten for Norge som helhet, fylket ditt eller lokalmiljøet. Utforsk mer på www.miljostatus.no

 

Juryens uttalelse:
Juryen for årets nettsted har kåret Miljøstatus til vinneren av årets pris. Nettstedet inneholder mye godt og strukturert innhold som kommuniserer direkte til målgruppene. Forsiden gir et oversiktlig og tiltalende helhetsinntrykk med god bruk av "triggerord" (dvs. ord som imøtekommer brukernes behov). Miljostatus.no er intuitiv å navigere i, har en bra søketjeneste og ryddig design. I tillegg tilbyr nettstedet flere gode interaktive funksjoner som har løftet løsningen de siste par årene, samt gode funksjoner som nettstedskart, A-Å-oversikt og leksikon. Det trekker imidlertid ned at nettstedet, i likhet med nesten alle de andre kandidatene, ikke validerer etter W3C standarden. Juryen anbefaler at dette utbedres. Likevel ligger Miljøstatus godt foran de andre kandidatene og er en verdig vinner av prisen 'Årets nettsted'.