Bruk av laser i medisinsk og kosmetisk behandling

Tilbake

Publisert 17.03.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

De siste årene har det vært en økning i bruken av laser og annen optisk stråling i både medisinsk og kosmetisk behandling. Spørsmål knyttet til retningslinjer for denne typen behandling er aktualisert av de siste dagers medieoppslag.

Strålevernet ønsker å presisere at både kosmetisk og medisinsk bruk av de sterkeste lasertypene omfattes av strålevernforskriften.

Det er et stort spenn i behandlingen som drives med laser, men felles for mange av behandlingsformene er at det brukes høye doser optisk stråling som i ugunstige tilfeller kan forårsake alvorlige øye- og brannskader. Bruken av denne typen lyskilder er derfor regulert i strålevernforskriften.


Det heter i strålevernsforskriften at ”behandling med optisk stråling i den hensikt å helbrede sykdom eller lindre symptomer skal skje etter faglig forsvarlige og dokumenterte prosedyrer.” Som ved andre medisinske prosedyrer skal også bruken av optisk stråling være berettiget og optimalisert. Bruk på mennesker med de sterkeste typene lasere (klasse 3B og 4) skal bare gjøres under ansvar av lege eller tannlege. Forskriften skiller ikke mellom tradisjonell medisinsk strålebruk og kosmetisk strålebruk når laserklasse 3B og 4 benyttes. Apparatene skal være merket med laserklasse, og alle klasse 4 lasere skal rapporteres inn til Strålevernet før de tas i bruk.

En laser avgir optisk stråling (ultrafiolett, synlig eller infrarød) i en tynn strålebunt. Dette gjør at strålen kan fokuseres på et svært lite område, for eksempel på netthinnen og gi en lokal oppvarming. Denne effekten som nyttes i behandlingen kan også forårsake skade ved feil bruk. Laserstrålen kan forårsake lokal oppvarming, kjemisk eller mekanisk reaksjon i hudoverflaten eller overflaten av øyet. All bruk av laser er derfor nøye regulert i internasjonale standarder.

Lenke til strålevernforskriften.