Statens stråleverns synspunkter på solariebruk for å øke nivået av D-vitamin

Tilbake

Publisert 17.03.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

Det er den siste tiden antydet at solarium bør benyttes gjennom vinteren for å unngå mangel på D-vitamin. Statens strålevern fraråder dette, og oppfordrer heller folk til å tilføre vitaminet gjennom kosten i vintermånedene.

Selv om bruk av solarium kan øke D-vitamin-nivået, i hovedsak fra UVB-komponenten i strålene, vil sporadisk soling kombinert med normalt inntak av D-vitamin i kosten kunne gi en normal og sunn kropp et tilstrekkelig tilskudd av D-vitamin i løpet av året.

Friske mennesker produserer tilstrekkelig med D-vitamin i huden ved å være ute i naturlig sommersol i kortere tid enn tiden det tar for å bli brun . Nord i landet og vår og høst er det nødvendig med noe lenger tid i solen. I månedene oktober/november til februar/mars er ikke UV-stråling fra sola i Norge sterk nok til at det dannes vitamin D i huden. De som ikke har et tilstrekkelig lager å tære på i denne perioden kan trenge tilskudd av vitamin D på vinteren. Den enkleste og tryggeste måten å oppnå dette på er gjennom kosten. 

Strålevernet mener at det per i dag ikke finnes holdepunkter for å argumentere for at friske mennesker skal bruke solarium for å øke mengden av D-vitamin i kroppen. Dette fordi både gjentatt soling gjennom hele året og solbrenthet medfører økt risiko for hudkreft. Solarier bidrar til å øke denne risikoen, særlig blant de som regelmessig bruker solarier. I tillegg avgir solarier relativt mye mer UVA-stråling enn naturlig sol. UVA kan føre til for tidlig aldring av hud og gi et svekket immunforsvar og UVA bidrar dessuten ikke til vitamin D-syntesen. Det finnes alternative kilder til D-vitamin i de månedene naturlig sol ikke bidrar som ikke øker risikoen for hudkreft og andre helseskader.