20 år med Tsjernobyl

Tilbake

Publisert 30.03.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

Strålevernets seminar om konsekvenser, risiko og beredskap i Norge som følge av Tsjernobyl-ulykken. Ingeniørenes hus, Oslo – 25. april 2006.


Alle foto: SSI/Bosse Alenius

Det er i år 20 år siden Tsjernobyl-ulykken. Hva vet vi i dag om helse- og miljøkonsekvenser etter ulykken, og hvordan er dette fanget opp i dagens atomberedskap og organisering? Ulykken medførte betydelige konsekvenser for Norge og fortsatt gjennomføres det tiltak i norsk matproduksjon for å redusere innhold av radioaktiv forurensning.

Blant foredragsholdere er statssekretær Kjetil Skogrand fra Utenriksdepartementet, rektor Knut Hove ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og direktør Ole Harbitz, Statens strålevern.
Seminaret avsluttes med en tverrfaglig paneldebatt.

For bakgrunnsinformasjon kontakt informasjonsrådgiver Hege Husby Talsnes
på tlf: 67 16 26 91 eller e-post: hege.husby.talsnesnrpa.no
Påmelding for presse skjer ogå til denne adressen innen fredag 21. april 2006.

Konferansen er gratis.

Last ned programmet her.