Alnabru-mistanke avkreftet

Tilbake

Publisert 05.05.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

2. mai ble Strålevernet varslet om en mulig radioaktiv lekkasje på en pakke på Alnabru. Det ble etter hvert avklart at det ikke var en lekkasje.
2. mai om kvelden ble Strålevernets telefonvakt varslet om en mulig radioaktiv lekkasje på en pakke ved Linjegodsterminalen på Alnabru. Strålevernet sendte ut en målepatrulje til Alnabru. Samtidig hadde vi personell på plass i Strålevernets lokaler på Østerås, for å innhente tilgjengelig informasjon samt håndtere mediehenvendelser. Det ble etter hvert avklart at det ikke var en lekkasje, derimot en forsendelse av en såkalt markørpenn med 3,7 MBq kobolt-57 som hadde blitt fuktig av regn eller lignende. Dette er en svakt radioaktiv kilde, og er ikke helseskadelig for dem som er i kontakt kilden. Slike markørpenner benyttes blant annet i forbindelse med nukleær medisinsk diagnostikk. Denne type forsendelser er svært vanlige. Pakken ble tatt i beslag av Strålevernet og vil bli hentet av eier.


Markørpennen i en beholder.


Beholderen og pakken.