Funn av radioaktive kilder på Eiksmarka 4. mai 2006.

Tilbake

Publisert 27.06.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Det ble i går kveld funnet en kasse merket "radioaktiv" på Eiksmarka i Bærum. Strålevernet ser alvorlig på slike hendelser og vil vurdere videre tiltak i nært samarbeid med politiet.

Strålevernets døgnkontinuerlige telefonvakt ble oppringt av Politiet kl. 20:23 torsdag kveld. Det var da funnet en kasse merket "Radioaktiv" i et skur på Eiksmarka i Bærum. Strålevernet tok kontakt med patruljen. De hadde funnet kassen i et åpent skur etter tips fra forbipasserende. Ut i fra Politiets beskrivelse ble det klart at dette var et instrument som ofte brukes i forbindelse med veiarbeid inneholdende to radioaktive kilder. Instrumentet befant seg i en ulåst transportkasse. Det finnes ingen klar eieridentifikasjon på kassen.

Politiet brakte kassen til Strålevernets lokaler på Østerås, hvor videre undersøkelser viste at instrumentet er i dårlig forfatning med blant annet dårlige lukkemekanismer i forhold til de radioaktive kildene. Det er ingen fare for spredning av radioaktivt materiale, men Strålevernet vil nå følge opp i hvilken grad enkeltpersoner kan ha vært i kontakt med instrumentet mens det har vært på avveier, eier, evt. avsender/mottaker og hvordan kilden er havnet i nevnte skur.

Strålevernet ser alvorlig på slike hendelser ut fra at ingen skal utsettes for unødvendig stråling og at alle brukere av slike kilder er forpliktet til å ha oversikt og føre nøye kontroll med bruken. Statens strålevern vil vurdere videre tiltak i nært samarbeid med Politiet.