Nytt deponi for lavradioaktivt avfall frå petroleumsindustrien

Tilbake

Publisert 12.07.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Wergeland-Halsvik AS og Norse Decom AS søkjer om løyve til å ta i mot, handsame og deponere lavradioaktivt avfall frå petroleumsindustrien i eit nytt, underjordisk deponi. Avfallet er også klassifisert som farleg pga. innhaldet av tungmetall og olje.

Deponiet vil liggje ved Wergeland-Halsvik AS sitt anlegg på Sløvåg industriområde i Gulen kommune. Søknaden gjeld både om løyve etter forureiningslova og godkjenning etter strålevernforskrifta. Statens strålevern er forvaltningsorgan etter strålevernlova og SFT etter forureiningslova.

Konteinere med scale

Konteinere med scale


Søknaden ligg til offentleg innsyn i teknisk etat i Gulen kommune.

Kommentarar til styresmaktene sendes innen 15. september:
SFT, Pb. 8100 Dep, 0032 OSLO eller
Statens strålevern, Pb. 55, 1332 Østerås

Kontaktpersonar i Statens strålevern:
Strålevernet: Rådgjevar Isabelle Thélin, isabelle.thelin@nrpa.no, tlf. 67 16 25 37 eller Seksjonssjef Tone D. Bergan, tone.bergan@nrpa.no, tlf 67 16 25 59

Bakgrunnsdokument: