Tsjernobyl seminar

Tilbake

Publisert 04.05.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

Statens strålevern arrangerte tirsdag 25. april et seminar i forbindelse med 20-års markering av Tsjernobyl-ulykken. Representanter fra ulike departementer, samt miljøvernere og representanter fra ulike involverte miljøer ga dagen et bredt og interessant innhold.
Følgende foredrag ble holdt på
Tsjernobyl-seminaret:

 


Statssekretær Liv Monica B. Stubholt, Utenriksdepartementet


Fra venstre: Anne Mari Helle, Robert Kvile, Ole J. Harbitz, Nils Bøhmer, Knut Hove, Ingunn Midttun Systad og Ivar Toven.

Helse- og miljøkonsekvenser av Tsjernobyl-ulykken, seksjonssjef Tone Bergan, Statens strålevern. Les foredraget her...

Sørsamisk reindrift etter Tsjernobyl-ulykken,
Ivar Toven, Nord-Trøndelag reinsamelag.

Landbruksmyndighetenes håndtering av ulykken og dagens krav til trygg mat, ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken, Landbruks- og matdepartementet. Les foredraget her...

God beredskap krever levende forskningsmiljøer,
rektor Knut Hove, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Les foredraget her...

Dagens trusselbilde og morgendagens beredskap
, direktør Ole Harbitz, Statens strålevern. Les foredraget her...

Norges innsats i nordområdene. Bidrar vi til færre atomulykker?
Statssekretær Liv Monica B. Stubholt, Utenriksdepartementet. Les foredraget her...

Last ned deltakerliste.

Det ble også holdt en åpen paneldebatt
Jon Bjartnes som debattleder.

Paneldeltakere:

Ivar Toven, Nord-Trøndelag reinsamelag

Knut Hove, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Nils Bøhmer, Bellona

Anne Mari Helle, ValdresLab AS

Ole Harbitz, Statens strålevern

Robert Kvile, Utenriksdepartementet

Ingunn Midttun Systad, Mattilsynet