Radioaktivitet i tang langs norskekysten

Tilbake

Publisert 04.07.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

I de siste årene er det registrert en nedgang i technetium-99 konsentrasjonen i blæretang langs norskekysten. Imidlertid viser overvåkningsdata fra 2005 en økning i konsentrasjonen i blæretang innsamlet ved Utsira. Dette skyldes trolig en midlertidig økning av technetium-99 utslipp fra Sellafield i 2001 og 2002 sammenlignet med de tre foregående år.

Det går vanligvis ca 3-4 år fra Sellafield slipper ut de radioaktive stoffene til forurensingen når norskekysten. Fra 2007 forventes det derfor at konsentrasjonene av technetium-99 igjen vil avta som følge av at utslippene ble betydelig redusert i 2004.

Technetium-99 i tang

Måleserier fra vårt nasjonale marine overvåkningsprogram viser at technetium-99 konsentrasjonen i tang langs norskekysten var høyest ved århundreskiftet på grunn av utslipp av technetium-99 fra Sellafield. Utslippene økte fra noen få tera becquerel per år i 1993 til 190 tera becquerel i 1995. Utslippet av technetium-99 holdt seg relativt høyt frem til 2003-2004, da det ble tatt i bruk en ny rensemetode som fjernet technetium-99 med over 90 %.

Statens strålevern har i samarbeid med Institutt for energiteknikk fulgt utviklingen over tid i blæretang fra Utsira (Rogaland) og Hillesøy (Troms). Figurene under viser tydelig at de økte utslippene fra Sellafield i 1994-95 først førte til en økning i technetium-99 konsentrasjonen i blæretang ved Utsira i 1999 og noe senere ved Hillesøy. 


Figuren viser sammenhengen mellom technetium-99 utslipp (tera becquerel) fra Sellafield og årlig technetium-99
konsentrasjon (becquerel/kilogram tørr vekt) i blæretang innsamlet på Hillesøy i Troms.
Figuren viser tydelig at de økte utslippene fra Sellafield i 1994-95 førte til en økning i technetium-99 konsentrasjonen i blæretang innsamlet ved Utsira i 1999-2000. Måledata: Institutt for energiteknikk. 
 

En ny, mindre økning i technetium-99 konsentrasjonen i blæretang er registrert i 2005 ved Utsira. Dette skyldes at utslippene fra Sellafield i 2001 og 2002 var noe høyere enn de tre foregående år. En tilsvarende økning er ennå ikke registrert i tang innsamlet ved Hillesøy. Fra 2007 forventes det at konsentrasjonene av technetium-99 igjen vil avta gradvis i marint miljø som følge av at utslippene ble betydelig redusert i 2004.

 

Mer om radioaktivitet i tang.
Radioaktivitet i marint miljø.