D-VITAMINMANGEL OG UV-STRÅLING

Tilbake

Publisert 26.06.2006, oppdatert 09.12.2009 03:05

Det er ikke grunnlag for å revidere de advarsler som er gitt fra internasjonale rådgivende organer om å unngå bruk av solarier selv om enkelte forskere hevder at bruk av solarier kan være med på å avhjelpe D-vitaminmangel. Selv om det skulle vise seg at eksponering fra solarie-lignende lamper kan ha betydning for å motvirke mangel på D-vitamin, anbefales det at UV-stråling i så tilfelle bare gis ved en helseinstitusjon under ansvar av lege.

Dette er en hovedkonklusjon fra en workshop som nylig ble arrangert av Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålevern (ICNIRP) sammen med det tyske Strålevernet (BfS) i München i oktober 2005.  Arrangementet ble støttet av det tyske miljøverndepartementet (BMU), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den europeiske foreningen for forebyggelse av hudkreft (EUROSKIN).

Deltakerne på workshopen slo fast at det viktigste målet med publikumsinformasjon om soling, er å forebygge utvikling av hudkreft. Det ble også understreket at folk flest må bli i stand til å vurdere sin egen følsomhet og hvor mye sol de velger å utsette seg for på bakgrunn av tilgjengelig informasjon og opplysningsmateriale. Generelt bør fremdeles anbefalingen om å beskytte seg når UV-indeksen er over 3 gjelde. Folk kan faktisk oppfordres til å lære å være sin egen UV-måler; når skyggen man kaster på flatmark er like lang som kroppshøyden, er UV-indeksen ca. 3. Om skyggen er kortere, er indeksen høyere enn 3, og det er på tide å vurdere solbeskyttelse.

D-vitamin spiller en viktig rolle i oppbygging av beinvev hos yngre personer og vedlikehold av beinstrukturen seinere i livet. Nyere forskning peker på at tilstrekkelige mengder av D-vitamin også kan ha betydning for andre deler av kroppen og for forebygging av sykdom, deriblant enkelte kreftformer.  Man kan få tilført vitaminet via kosten eller ved bestråling av huden med kortbølget UV-stråling fra sola eller andre kilder i lave doser. Inntak av for høye doser med vitaminer via kosten, kan føre til forgiftning, noe som ikke forekommer ved UV-bestråling. UV-stråling har derimot den ulempen at den øker risikoen for utvikling av hudkreft. Deltakerne på ICNIRPs workshop etterlyste forskningsinformasjon om hvilke mengder av D-vitamin som kan føre til forgiftning, og hvilket nivå som kan ha gunstig innvirkning på sykdommer.

Videre anbefalte deltakerne å holde de to problemstillingene fra hverandre: Problemet med for lite D-vitamin bør ikke løses ved å øke problemet med hudkreftrisiko. Selv den verdenskjente talsmann for vitaminets positive betydning, Michael Holick fra Boston, konkluderer i sin presentasjon med å oppmuntre til fornuftig omgang med sol og solbeskyttelse. Videre anbefaler han at myndighetene i ulike deler av verden vurderer sin politikk vedrørende tilskudd av D-vitamin gjennom kosten. Tilskudd av D-vitamin i kosten er gitt i Norge i flere tiår, og har bidratt til at vi har svært få tilfeller av rakitt i dag.

De innlegg som ble presentert og et sammendrag av diskusjon og anbefalinger er publisert på nettet av tidsskriftet Progress in Biophysics and Molecular Biology. Papirversjonen skal publiseres i september i år.