Radioaktivt skrapmetall funnet ved gjenvinningsstasjon

Tilbake

Publisert 30.06.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Det ble i mai funnet en radioaktiv gjenstand ved en gjenvinningsstasjon i Kristiansandsregionen. Gjenstanden, en plastisolert vaier med øye og krok som vist på bildet, ble da den ble oppdaget tatt hånd om av strålevernskyndig personell og forsvarlig lagret.

Statens strålevern har gjennomført en inspeksjon av vaieren uten at man er kommet noe nærmere hvor den stammer fra. Undersøkelser tyder på at gjenstanden har en mindre mengde radium jevnt fordelt i metallet i vaieren. Strålevernet har i første omgang tatt kontakt med strålevernsmyndigheter i Norden for å innhente informasjon som eventuelt kan oppklare på hvilken måte kabelen kan ha blitt forurenset, hvor den har vært i bruk og hvordan den har havnet inn i avfallsstrømmen ved en gjenvinningsstasjon.