Nasjonal varslingstjeneste for UV-stråling åpnet

Tilbake

Publisert 26.06.2006, oppdatert 09.12.2009 03:05

I går ble den nasjonale varslingstjenesten for UV-stråling åpnet av Meteorologidirektør Jens Sunde og Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern. Varslingssidene ligger på met.no. Tjenesten er et samarbeid mellom met.no, Strålevernet, Kreftforeningen, SFT og NILU.

Meteorologidirektør Jens Sunde stod for åpningen og presenterte met.no sin rolle i samarbeidet med Statens strålevern.


- Samarbeidet mellom Strålevernet og Meteorologisk institutt har ført til at Norge har et system for varslig av UV-stråling fra solen av meget høy kvalitet. Tjenesten er fritt tilgjengelig fra instituttets åpne internettsider. Meteorologisk institutt ønsker at UV-varselet skal brukes av så mange som mulig. Instituttet vil gjerne bidra til at befolkningen tar nødvendige forholdsregler ved soling, og dermed bidra til å redusere omfanget av helseskadelig soling, sa Jens Sunde.

Direktør i Statens strålevern, Ole Harbitz, understreket det gode samarbeidet, og organisasjonenes felles arbeid med fokus på trygging av helse og liv.

- For å gi folk mulighet til å forholde seg til solintensiteten på en god måte, presenterer Meteorologisk institutt nå UV-prognoser som en del av sin varslingstjeneste. UV-varslingen er en del av den nasjonale strategien for kreftområdet, og varslingstjenesten vil følges opp med aktiv formidling av kunnskap om negative helseeffekter av UV-stråling, forklarte Harbitz.

Ved å følge med på varslene og ta hensyn til UV-intensiteten kan man unngå å bli brent, redusere eksponeringen og dermed redusere risikoen for helseskader som følge av solingen.

UV-varslene gis for 3 dager fremover og blir å finne under menyvalget "Spesialvarsler", som ligger i venstre marg på met.no.

Stemmer ikke det varslede været over ens med det været du har utenfor døra, finner du også UV-varsler for skyet, delvis overskyet eller klart vær. I tillegg presenterer Strålevernet daglige UV-målinger fra et nasjonalt målenettverk som fortløpende overvåker den naturlige UV-strålingen i Norge. Velg dagsverdi i menyen oppe til venstre og deretter den stasjonen du ønsker data fra.


Sjekk UV-varslene for i dag, og to dager fram!


Her kan du se presentasjonene fra åpningen:
Meteorologidirektør Jens Sunde, presentasjon (ppt.fil)
Direktør Ole Harbitz, Statens strålevern (ppt.fil)