IAEA på safeguardsinspeksjon i Norge

Tilbake

Publisert 19.05.2008, oppdatert 04.11.2013 13:44

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

I perioden 13.-16. mai gjennomførte IAEA den årlige safeguardsinspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Intstitutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Denne type inspeksjon innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og thorium).

En slik inspeksjon inneholder blant annet opptelling av ubestrålt nukleært materiale, verifisering av bestrålt brensel i reaktor eller lager, skifte av segl på lagerposisjoner, prøvetaking og visuell inspeksjon av anleggene.

IAEA fant ikke avvik fra innrapporterte data fra Statens strålevern, eller i oversikten fra IFE over hvor i anleggene materialet skal være plassert.

Årlige inspeksjoner
Årlig foretar IAEA, i tillegg til hovedinspeksjonen, et par uanmeldte inspeksjoner av norske atomanlegg. Dette kan inkludere tilleggsinspeksjoner av virksomheter som har tilknytning til de norske atomanleggene. Som ansvarlig for safeguards i Norge gjennomfører Statens strålevern i tillegg inspeksjoner ved IFE og rapporterer til IAEA.

Norges forpliktelser
Ifølge Ikkespredningsavtalen (NPT) har Norge forpliktet seg til å ha kontroll med hvor mye nukleært materiale som er i landet, og hvor dette materialet til enhver tid befinner seg. Tilleggsprotokollen gir IAEA bedre mulighet til å kontrollere at Norge oppfyller forpliktelsene sine i forhold til NPT, blant annet ved uanmeldte inspeksjoner og verifikasjon av anlegg og arbeidet som utføres.


Nukleært materiale i Norge
I Norge befinner det meste av det nukleære materialet seg hos Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller og i Halden. Noe befinner seg også rundt om i Norge. Dette gjelder i stor grad utarmet uran brukt som skjermingsmateriale.

Les mer om Safeguards, ikkespredning og fysisk beskyttelse.