Kritikk fra britiske myndigheter etter nok en hendelse ved Sellafield

Tilbake

Publisert 20.07.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Environment Agency (EA) har gitt en kraftig advarsel til British Nuclear Group Sellafield Ltd (BNGSL) etter en hendelse i februar 2006. En planlagt test av instrumenteringen innebar at væskenivået i en lagringstank økte. Dette førte til at åtte kubikkmeter med radioaktiv væske lakk ut i en oppsamlingstank på anlegget.

Lekkasjen medførte ikke utslipp til omgivelsene, men føyer seg inn i rekken av hendelser den senere tid, og tyder på at internkontrollen er for dårlig.

Lekkasjen i februar i år tyder på at det ikke er tatt tilstrekkelig lærdom av den alvorlige hendelsen ved Sellafields gjenvinningsanlegg THORP i april 2005, hvor svært høyaktiv radioaktiv væske lakk ut i en oppsamlingstank. Lekkasjen hadde den gang pågått i åtte måneder før den ble oppdaget. Heller ikke hendelsen i april 2005 førte til at radioaktiv væske slapp ut i omgivelsene, men medførte umiddelbar stengning av anlegget. THORP vil ikke gjenåpne før BNGSL har etterkommet en rekke krav fra de britiske kontrollmyndighetene.  

Lagringstanken hvor lekkasjen skjedde i februar 2006 blir brukt til å lagre brukt brensel fra de britiske gasskjølte reaktorene (AGR). Anlegget sto ferdig i 1983 og har en kapasitet på ca. 6500 kubikkmeter. Det er oppgitt at væsken som lakk ut inneholdt radioaktive stoffer tilsvarende 0.0005 % av tillatte utslippsgrenser.

Environment Agency har utstedt en advarsel (enforcement notice) med gitte krav til BNGSL. Om kravene ikke blir innfridd kan EA reise sak. En slik advarsel overfor et tilsynsobjekt er ikke uvanlig fra EA sin side, og i de senere år har de i gjennomsnitt utstedt én per år. 

 

Les Environmental Agencys nettnyhet her.