INES 2 hendelse ved Forsmarkanlegget

Tilbake

Publisert 31.07.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

På grunn av en kortslutning utenfor anlegget, ble reaktor 1 ved Forsmarkanlegget stengt ned øyeblikkelig 25. juli. Det var ingen fare for utslipp slik situasjonen var, men man erfarte at to av de fire dieselgeneratorene som skal starte automatisk ved en slik hurtigstengning ikke startet som forutsatt.

På grunn av stor restvarme i en reaktor som stenges av, er det sentralt at man fortsatt har mekanismer for drift av blant annet kjølevannspumper når anlegget stenges ned slik uten at dette er planlagt. Strålevernet svenske søstermyndighet, Statens Kärnkraftinspektion (SKI), har gradert hendelse til INES 2 på en skala fra 1 til 7, det vil si en alvorlig hendelse som må utredes før anlegget kan starte opp igjen.

Statens strålevern har tatt kontakt med svenske myndigheter for å bli orientert om hva som har skjedd. Sikker krafttilgang er et nøkkelpunkt ved slike anlegg, blant annet har dette vært et sentralt spørsmål i norsk innsats for å øke sikkerheten ved Kola kjernekraftverk. En lignende hendelse fant sted ved Kola kjernekraftverk i 1994, da fungerte ingen dieselaggregater og strøm måtte hentes fra en kraftlinje et stykke unna kraftverket.

For direkte informasjon om hva som er skjedd og svenske myndigheters håndtering av hendelse kan man se på SKIs hjemmesider, eller verkseierens Vattenfalls hjemmesider.