Radioaktivitet i utmarksbeitende dyr

Tilbake

Publisert 21.08.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Resultater av radioaktivt cesium fra 15. august 2006 viser lavere nivåer i melk fra utvalgte besetninger i Oppland, Rogaland og Nordland enn i 2005. For besetningene i Luster (Sogn og Fjordane), samt Røyrvik og Namsskogan (Nord-Trøndelag) er konsentrasjonene nå litt høyere enn på samme tid i 2005.

Husdyr som beiter i utmark tar opp radioaktivt cesium i kroppen via forurensede beitevekster og dette fører til forurensning av kjøtt og melk. Prosjektet ”Overvåkningsmålinger – prognoser for slaktesesongen” startet opp i 1988 og gjennomføres hver sommer. Hensikten med prosjektet er å gi prognoser for radioaktiv forurensning i kjøtt og melk fra utmarksbeitende dyr før høstens slaktesesong. Overvåkningen består av levende dyr målinger av cesium-137 i sau samt ku- og geitmelk fra utvalgte besetninger i perioden fra beiteslipp i juni til månedsskiftet september/oktober.

Cesium-137 i geitemelk
Utvikling av cesium-137 i geitemelk blir overvåket på ni besetninger fra Sogn og Fjordane, Buskerud, Rogaland, Oppland og Nord-Trøndelag. Siste måling 7. august viste konsentrasjon av cesium-137 i geitemelk fra besetningen i Luster i Sogn og Fjordane på 56 Bq/kg. Dette er litt høyere enn på samme tid i 2004 og 2005. Konsentrasjon av cesium-137 i geitemelk fra samleprøve fra Ål i Buskerud og Bjerkreim i Rogaland er nå lavere enn tidligere med henholdsvis 26 Bq/kg og 18 Bq/kg. Innholdet av radioaktivt cesium fra besetningene i Øystre Slidre i Oppland var ved siste måling 10. august på 428 Bq/kg. Dette er lavere enn i 2001-2005. Konsentrasjon av cesium-137 i geitemelk fra Nord-Trøndelag varierte fra 53 Bq/kg til 163 Bq/kg ved siste måling 8. august. Detter er på nivå med eller litt høyere enn i 2005.

Cesium-137 i melk fra storfe
Konsentrasjon av cesium-137 i melk fra storfe blir overvåket på fem besetninger i Nordland og tre besetninger i Oppland. Konsentrasjon av cesium-137 i melk fra besetningene i Nordland ligger nå lavere enn i 2005 med verdier fra 10 til 26 Bq/kg ved de siste målingene 10. august 2006.
Konsentrasjon av cesium-137 i melk fra besetningene i Oppland varierte fra 32 Bq/kg til 193 Bq/kg ved siste måling 10. august 2006. For alle besetningene er årets resultater så langt lavere enn de siste foregående årene.

Sopp
Det er så langt rapportert inn liten forekomst av sopp og dette kan være årsaken til lavere konsentrasjoner så langt i sesongen sammenlignet med tidligere år.

Se hele rapporten her.