Solrik sommer ga høye UV-doser i sør

Tilbake

Publisert 31.08.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Strålevernet overvåker den naturlige UV-strålingen i Norge og målingene gjenspeiler at det har vært en solrik sommer i sør. Det fine sommerværet ga nemlig høye UV-doser, særlig i Sør-Norge. For stasjonene i Bergen, på Østerås, Landvik, Blindern og Finse var UV-dosene de høyeste for juni og juli siden målingene startet for ti år siden.

Sommeren i år ga faktisk 15 % høyere doser enn vanlig for årstiden. For Trøndelag viser målingene at det har vært en normal sommer, mens den i nord har vært dårligere enn vanlig.

Godt sommervær i Sør-Norge har gitt en fin ramme rundt introduksjonen av UV-varsling i regi av Meteorologisk institutt som er blitt presentert bla i Dagsrevyens værmeldinger. Det er imidlertid ikke bare den høyeste UV-intensiteten midt på dagen (UV-indeks) som er interessant med tanke på risiko for akutte solskader (solforbrenninger), men også den totale UV-dosen i løpet av dagen, ukene og måneden. For å unngå helseskader, er det ikke bare å unngå solforbrenninger som er viktig – den totale dosen UV bør heller ikke bli for stor. En solrik sommer innbyr til lengre opphold i sola og dermed også høyere UV-doser til ubeskyttet hud og øyne. Det er derfor viktig at gode solingsråd blir fulgt.


Årets måleresultater fra bl.a. stasjonen på Finse viser at juni og juli hadde de høyeste månedsdosene siden nettverket ble etablert.
Strålevernet og Statens Forurensningstilsyn (SFT) ved NILU drifter et nasjonalt målenettverk som fortløpende overvåker den naturlige ultrafiolette (UV) strålingen i Norge. Det inngår i alt 9 målestasjoner i nettverket fordelt mellom 58°N og 79°N – fra Grimstad i sør til Ny-Ålesund i nord. Ved utgangen av 2005 forelå 10 års komplette serier av UV-indekser og dagsdoser. Årets måleresultater fra stasjonene i Bergen, på Østerås, Landvik, Blindern og Finse viser at juni og juli hadde de høyeste månedsdosene siden nettverket ble etablert. Det fine sommerværet ga faktisk ca 15 % høyere UV-dose enn vanlig for Sør-Norge. Den tidligere maksimal-noteringen fra sommeren i 1997 er dermed slått. For Trøndelag har det vært en mer normal sommer, mens det i nord har vært lavere UV-doser i juni og juli enn vanlig.

Målenettverket gir oss anledning til å studere hvordan den naturlige UV-strålingen påvirker både miljø og helse og gjør det mulig å påvise eventuelle systematiske endringer i UV-klimaet over tid. Alle data fra målenettverket er fritt tilgjengelige for forsknings- og informasjonsformål. Les mer om målenettverket og se måleverdier fra de ni stasjonene her.

Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet finansierer nettverket og det overordnede faglige og administrative ansvaret for nettverket ligger hos Statens strålevern.