Pressemelding 2: Brann i russisk atomubåt - ingen radioaktive utslipp

Tilbake

Publisert 08.09.2006, oppdatert 19.11.2009 16:02

Stikkord: Pressemelding

Statens strålevern melder at det nasjonale målenettverket ikke viser noen forhøyede radioaktive verdier etter hendelsen med den russiske atomubåten.
 
Statens strålevern har vært i løpende kontakt med russiske myndigheter vedrørende hendelsen på den russiske atomubåten utenfor Fiskerhalvøya natt til torsdag.
- Vi har avlest vårt nasjonale målenettverk, som ikke viser radioaktive verdier ut over normalt nivå, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern. Én av tre målestasjoner på Svanhovd utenfor Kirkenes viste først forhøyet verdi. Kriseutvalget for atomberedskap ble derfor samlet for å følge utviklingen. Det viste seg etter kort tid at målingen skyldtes en teknisk feil og at andre måleinstrumenter bekreftet at det ikke var forhøyede radioaktive verdier.
Kriseutvalget har nå oppløst sin beredskap.
 
Ubåten Danil Moskovskiy er en Viktor III-klasse ubåt som ble satt i drift i 1991 og har vært i drift siden.
Kontaktpersoner
 
Avd. dir Per Strand 901 13 898
Inf. sjef Anne Marit Østreng 901 18 121