Pressemelding: Nytt nasjonalt varslingsnettverk for radioaktivitet offisielt åpnet på Svalbard

Tilbake

Publisert 08.09.2006, oppdatert 07.01.2014 11:00

Stikkord: Pressemelding

Sysselmannen på Svalbard, Per Sefland, åpnet fredag offisielt Statens stråleverns nye varslingsnettverk for måling av radioaktivitet i luft.

Nytt nasjonalt varslingsnettverk for radioaktivitet offisielt åpnet på Svalbard
 
Sysselmannen på Svalbard, Per Sefland, åpnet fredag offisielt Statens stråleverns nye varslingsnettverk for måling av radioaktivitet i luft. Det nye nettverket erstatter i høst et nettverk som har vært i drift siden årene etter Tsjernobyl. Fullt utbygget vil det nye nettverket ha 28 stasjoner, blant annet en ny stasjon i Longyearbyen på Svalbard.
 
- Et slikt varslingsnettverk er meget viktig for den nasjonale kriseberedskapen, sier Per Sefland. I følge Per Strand, beredskapsdirektør i Statens strålevern, er varslingsnettverket et viktig ledd i oppgraderingen av atomberedskapen i Norge. Nettverket gir forbedret responstid, og data er tilgjengelige for umiddelbar avlesning.
 
Det nye nettverket har 28 målestasjoner geografisk spredt over hele landet. Målet er å raskt oppdage og varsle radioaktive utslipp.
Varslingsnettverket inngår også som et ledd i internasjonalt samarbeid, med gjensidig utveksling av data mellom landene som inngår i Østersjøområdet samt EU.
 
Så langt er 8 stasjoner i det nye varslingsnettverket operative, men det gamle målenettverket vil ikke legges ned før samtlige 28 stasjoner i det nye nettverket er operative.
 
Kontaktperson: Per Strand