Radioaktivitet i dyr på beite

Tilbake

Publisert 12.09.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Sommerens tredje rapport om overvåkning av radioaktivitet i dyr på beite.

Husdyr som beiter i utmark tar opp radioaktivt cesium i kroppen via forurensede beitevekster og dette fører til forurensning av kjøtt og melk. Prosjektet ”Overvåkningsmålinger – prognoser for slaktesesongen” startet opp i 1988 og gjennomføres hver sommer. Hensikten med prosjektet er å gi prognoser for radioaktiv forurensning i kjøtt og melk fra utmarksbeitende dyr før høstens slaktesesong. Overvåkningen består av levende dyr målinger av 137Cs i sau samt ku- og geitmelk fra utvalgte besetninger i perioden fra beiteslipp i juni til månedsskiftet september/oktober. Årets sommerovervåkning omfatter en sauebesetning, åtte melkeproduserende storfebesetninger syv melkeproduserende geitebesetninger og samleprøve av geitemelk fra to områder. Besetningene ligger i fylkene Sogn og Fjordane, Buskerud, Oppland, Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland.

Radioaktivitetsmålinger på sau
Radioaktivitetsmålinger på sau ble foretatt 22. august 2006 på en besetning i Vestre Slidre kommune i Oppland. Resultatene viste en medianverdi for lam på 271 Bq/kg og 187 Bq/kg for søyer. Dette er lavere enn resultatene for 2005 hvor det på samme tid ble målt medianverdier for lam og søyer på henholdsvis 419 og 335 Bq/kg. Det vil bli gjennomført en ny måling av besetningen i midten av september når sauene bli tatt ned fra utmarksbeite.

Målinger i ku- og geitemelk
Målinger av 137Cs i ku- og geitemelk foretatt 5.-7. september 2006 varierer fra konsentrasjoner ned mot deteksjonsgrensen på 10 Bq/kg i en besetning fra Brønnøy i Nordland til 314 Bq/kg i en besetning fra Vang i Oppland. De siste målinger viser konsentrasjoner under 85 Bq/kg i melk fra besetninger fra Luster i Sogn og Fjordane, Ål i Buskerud, Netland i Rogaland, Øystre Slidre i Oppland, Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag og Sømna og Brønnøy i Nordland. For to besetninger fra Øystre Slidre i Oppland er konsentrasjonene nå på 150 Bq/kg og 252 Bq/kg. Dette er en halvering av nivåene fra 2005.

Konsentrasjon av 137Cs i geitemelk fra en besetning i Røyrvik samt samlemelk fra Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag ligger nå på 144 Bq/kg og 177 Bq/kg. Dette er litt høyere enn tidligere års målinger. For en storfebesetning i Vang i Oppland har konsentrasjonene i melk økt kraftig den siste uken og var ved siste måling 5. september 2006 på 314 Bq/kg. Dette er dobbelt så høyt som på samme tid i 2005.

Sopp
Utvikling av soppforekomster i landet blir registrert av frivillige på nettsiden til Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det er nå meldt om mye steinsopp, rødskrubb, kremler, rimsopp og svart trompetsopp og noe mindre forekomster av smørsopp, matriske og kantareller enn vanlig. Det er meldt om meget bra med sopp i Midtre Gauldal, Sarpsborg, Lier, Bærum, Nedre Eiker, Stranda, Hamar, Hole, Sogndal, Kristiansand, Aremark, Stange, Bergen, Ringerike, Frogn, Oslo, Horten, Sør-Odal, Sandefjord, Froland, Lørenskog, Bamble, Elverum, Steinkjer og Sørum. Sopp tar opp mer radioaktivt cesium enn grønn vegetasjon og dette kan lett overføres til dyr på utmarksbeite. I områder med radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken vil radioaktivt cesium kunne overføres fra jord til sopp og deretter utmarksbeitende dyr.

Levende dyr målinger
Resultater fra levende dyr målinger utført av Mattilsynet, viser så langt at konsentrasjonen av 137Cs i småfe varierer mye fra besetning til besetning selv innenfor samme kommune. De foreløpige resultatene viser lite problemer med for høye konsentrasjoner i Tinn i Telemark, samt Tynset i Hedmark. I Stor-Elvdal er det ingen nedfôring til tre uker med nedfôring. I Alvdal er det fra null til fem uker med nedfôring og i Folldal fra null til tre uker. Målinger fra Vågå i Oppland viser fra null til tre uker med nedfôring og i Vågå er det så langt tre til fire uker med nedfôring. Resultater fra Ringebu viser null til fem uker med nedfôring og Vestre Slidre fra null til tre uker med nedfôring.

Les hele rapporten.