Strålevernet som liaison i WHO REMPAN

Tilbake

Publisert 13.09.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Statens Strålevern har blitt liaisoninstitusjon for Verdens helseorganisasjons Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistence Network (REMPAN).

Hovedmålet til dette nettverket er:

 1. å hjelpe frem den medisinske beredskapen ved strålingsulykker, radiologiske og nukleære trusler i WHOs medlemsstater,

 2. å gi medisinske og helsemessige råd, assistanse og koordinering av medisinsk håndtering på internasjonalt og regionalt nivå i tilfelle kjerne- eller radiologiske ulykker,

 3. nettverket kan også gi assistanse til oppfølgingsstudier og rehabilitering av stråleskader.

Nettverket består av 14 samarbeidssentra i 11 land samt 20 liaisoner i 18 land (status for april 2006).

Strålevernet vil fokusere sitt samarbeid med WHO REMPAN på kompetanse og beredskap i helsevesen generelt, mottiltak rettet mot befolkningen og helsevesen, samt øvelser for helsevesen.

Samarbeidsentra tilbyr medisinsk assistanse for mennesker som er overeksponerte for stråling, støtter langvarig behandling og følger opp ofrene for strålingsulykker.

Liasioninstitusjoner samarbeider med WHO på medisinsk beredskap ved blant annet utvikling av infrastruktur, trening, medisinsk monitorering, helsemessige tiltak og/eller oppfølging studier i strålingsepidemiologi.

Mer informasjon om REMPAN.