Pressemelding: Hendelse ved forskningsreaktoren ved Kjeller

Tilbake

Publisert 09.09.2006, oppdatert 19.11.2009 15:46

Stikkord: Pressemelding

Ved 03:00-tiden natt til lørdag gikk alarmen ved IFEs (Institutt for energiteknikk) reaktoranlegg ved Kjeller. Reaktoren ble umiddelbart stengt ned. Det er ikke målt radioaktivitet over normale verdier utenfor stålhuset.

Dato: 09.09.2006 
Kontaktpersoner: Per Strand, tlf : 901 13 898
Ole Harbitz, tlf: 906 10 650 
 

Etter det Statens strålevern får opplyst, er det målt radioaktivitet i stålhuset som omslutter reaktoren. Dette skyldes trolig brenselsfeil og en lekkasje fra primærkretsen.

Strålevernet avleser fortløpende målestasjonene for detektering av radioaktivitet i luft. Strålevernet vil i tillegg sende personell til Kjeller for å foreta manuelle målinger utenfor stålhuset.  Det er ikke målt radioaktivitet over normale verdier utenfor stålhuset. IFE opplyser at situasjonen er stabil og under kontroll.

Kriseutvalget for atomberedskap er innkalt på rutinemessig måte, og vil ha et møte i løpet av formiddagen.
De nordiske strålevernmyndighetene er blitt varslet.