Pressemelding 2: Hendelsen ved forskningsreaktoren ved Kjeller

Tilbake

Publisert 11.09.2006, oppdatert 04.11.2013 14:01

Stikkord: Pressemelding, Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Kriseutvalget ved atomberedskap har slått fast at situasjonen ved IFE Kjeller er stabil og under kontroll. Strålevernets målinger viser at det ikke er økte stråleverdier i omgivelsene, og bekrefter IFEs egne målinger.

Dato: 09.09.2006 
Kontaktpersoner: Per Strand, tlf: 901 13 898, Ole Harbitz, tlf: 906 10 650 

Kriseutvalget har hatt møte og gått gjennom situasjonen og anser situasjon som så avklart at det ikke er grunnlag for å møtes igjen.

Strålevernet følger imidlertid saken videre og krever en skriftlig redegjørelse fra IFE i løpet av dagen.

Det er fortsatt forhøyede strålenivåer i stålhuset som omslutter reaktoren. Når disse er tilbake på normalt nivå, vil personell bli sendt inn for nærmere undersøkelser.

Strålevernet har nedlagt forbud om at reaktoren skal startes opp igjen før IFE har redegjort for årsaksforholdene og alle feil er korrigert.


Ved  03:00-tiden natt til lørdag gikk alarmen ved IFEs (Institutt for energiteknikk) reaktoranlegg ved Kjeller. Reaktoren ble umiddelbart stengt ned.