Strålevernet behandler IFEs søknad om konsesjon for drift av forskningsreaktorene etter 2008

Tilbake

Publisert 14.09.2006, oppdatert 04.11.2013 13:59

Stikkord: IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Strålevernet mottok i april i år ny søknad fra Institutt for energiteknikk (IFE) om konsesjon for fornyet drift for perioden 2009-2019. Dagens konsesjon går ut 31. desember 2008. IAEA er forespurt om å ta del i prosessen.

I forbindelse med konsesjonsbehandlingen tok Statens strålevern i sommer initiativ til å be det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om å gjennomgå sikkerheten ved de norske atomanleggene ved Kjeller og i Halden.

 

Det ble referert til denne beslutningen på denne ukens styremøte i IAEA og det vil bli gjennomført et forberedende møte neste uke i Wien mellom representanter fra Statens strålevern og IAEA. IAEA tilbyr denne tjenesten som en del av sitt arbeid for å koordinere arbeidet med å bedre sikkerheten ved atomanlegg i de ulike medlemslandene. En slik gjennomgang vil skje ved at IAEA setter sammen et team av internasjonale eksperter som, basert på vurdering av sikkerhetsdokumentasjon og besøk ved et eller flere anlegg, lager en rapport til ansvarlig myndighet, i Norges tilfelle Statens strålevern.

 

IAEAs gjennomgang vil finne sted i løpet av 2007.