Sellafields gjenvinningsanlegg THORP kommer trolig ikke i drift igjen før i 2007

Tilbake

Publisert 22.09.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

British Nuclear Group (BNG) er i gang med de siste forberedelser for å sette THORP (Thermal Oxide Reprocessing Plant) i drift igjen. Anlegget kan ikke settes i drift før alle nødvendige krav som er stilt fra britiske kontrollmyndigheter er innfridd. Dette vil trolig ikke kunne skje før tidlig i 2007.

THORP anlegget ble stengt 18. april 2005 etter at det ble oppdaget lekkasje. Væsken som lakk ut var svært radioaktiv og inneholdt både uran og plutonium, samt fisjonsprodukter fra prosessen der brenselet fra kjernekraftverkene løses opp i salpetersyre. Lekkasjen medførte ikke utslipp av radioaktive stoffer til miljøet eller til luft.