Statens strålevern gir IFE tillatelse til å gjenoppta driften av reaktoren på Kjeller

Tilbake

Publisert 26.03.2007, oppdatert 04.11.2013 13:42

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Strålevernet har mottatt endelig rapport etter unormal hendelse ved reaktoren på Kjeller 9. september 2006, og finner de korrigerende tiltak som IFE har iverksatt tilfredsstillende.

 

Les tilsynsrapport og godkjenning her