Vellykket transport av russisk atomubåt

Tilbake

Publisert 18.09.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Norske myndigheter har gjennom handlingsplanen for atomsaker finansiert transporten av den russiske atomubåten 291 (K-60) fra den nedlagte marinebasen ved Gremikha på Kolahalvøya til skipsverftet Poliarny ved Murmanskfjorden.

Ubåten er av samme type som K-159, som sank under tauing på den samme distansen i 2003, og som har to reaktorer med brensel om bord. Ubåt 291 som nå er vel i havn, er i svært dårlig forfatning.

Den ble transportert av det nederlandske selskapet Dockwise om bord på tungløftefartøyet Transshelf.

Ubåten har siden 1990 vært i opplag ved Gremikha. Brukt brensel og radioaktivt avfall vil nå bli tatt hånd om når ubåten blir hugget opp.


Copyright alle foto: Thor Engøy, FFI, 2006.

Prosjektet ble gjennomført i regi av det AMEC (Arctic Military Environmental Cooperation) som er et forsvarssamarbeid mellom Norge, USA, Storbritannia og Russland ledet av forsvarsdepartementene i det enkelte land. Transportprosjektet ble gjennomført under norsk prosjektledelse fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Strålevernet har vært involvert i vurderingene av risiko- og miljøaspekter ved transporten av 291. Disse vurderingene gjennomføres for norsk-finansierte prosjekter dersom de innebærer en risiko for utslipp av radioaktive stoffer.

Tidligere har de vært gjennomført blant annet i forbindelse med opphugging av atomubåter og utskifting av radioaktive strontiumbatterier i fyrlykter (RTG).