Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon

Tilbake

Publisert 18.09.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Det er ved hjelp av en ekstern konsulent gjennomført en brukerundersøkelse om Strålevernets informasjonsaktivitet.

Foreliggende rapport inneholder resultater fra en ekstern brukerundersøkelse om Strålevernets informasjonsaktivitet. Det er til sammen foretatt intervjuer med 33 journalister/reportere som alle har hatt en viss kontakt med Strålevernet. Disse representerer ulike redaksjoner innenfor TV og radio, riksdekkende aviser, region- og lokalaviser, nettredaksjoner, nyhetsbyråer og fagpresse. Undersøkelsen omhandler Strålevernets informasjonspraksis i en normalsituasjon. Alle intervjuene ble gjennomført i slutten av august og begynnelsen av september 2006.

Les rapporten her