Strålevernet i stor beredskapsøvelse i Sverige

Tilbake

Publisert 10.10.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Statens strålevern deltok i Øvelse Demoex som ble arrangert 2.-5. oktober 2006 i Halmstad i Sverige. Formålet var å øve strålevernberedskap og måle- og analysemetoder for å bedre håndtere nukleære og radiologiske hendelser. Fra Norge deltok Forsvaret, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern.

Demoex ble organisert av Statens strålskyddsinstitutt (SSI), Statens räddningsverk og länsstyrelsen i Hallands län.

Invitasjon til deltakelse gikk til alle de nordiske land, noe som resulterte i ca. 400 deltakere.

Forsvaret deltok på to øvelsesmoment, Luftforsvaret (330 skvadron) øvet mobile målinger og søkte etter kilder med Sea King helikopter. En tropp på 20 befal og menige fra Skjold Garnison øvet med håndholdte instrumenter I søk etter kilder (fotteam).


NGU øvet med sitt mobileutstyr i bil og søkte sammen med Strålevernet etter kilder.

En rekke øvelsesmomenter ble gjennomført på to separate militære skytefelt. Strålevernet deltok i flere øvelser relatert til søk, identifisering og aktivitetsbestemmelse av forsvunne og gjemte strålekilder. Det ble også arrangert en øvelse der radioaktivt nedfall og doserate skulle kartlegges i en by etter detonasjon av en ”skitten” bombe.

Strålevernets deltakelse var organisert med et billag og et fotlag (hvert lag besto av fire personer) som til sammen deltok i 11 forskjellige øvelsesmomenter. Billaget søkte etter kilder ved bruk av bil påmontert store detektorer som kan lokalisere eventuelt forsvunne kilder i nærområdene langs en vei. Fotlaget foretok tilsvarende type søk i terrenget ved bruk av egnet håndbåren instrumentering. Øvelsen var åpen for presse, media og andre observatører og det var lagt opp et spesielt program for disse som skulle gi et godt innblikk i øvelsens formål og omfang.