Konferanse om Sellafield i Lofoten

Tilbake

Publisert 18.10.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Nye marine overvåkningsdata legges frem av Statens strålevern på konferansen Lofoten mot Sellafield 17 – 18 oktober.

I 1994 økte technetium-99 utslippene til Irskesjøen fra Sellafield, og utslippsnivået forble relativt høyt frem til 2003/2004, da det ble tatt i bruk en ny renseteknikk. Selv om de høyeste utslippene fra 1995 og 1996 har passert norskekysten, så er nivåene av technetium-99 i sjøvann og biota langs norskekysten fortsatt forhøyede og effekten av de minskede utslippene av technetium-99 fra Sellafield antas å bli merkbare først i 2007 eller senere.

 

Last ned ny StrålevernInfo om emnet