Kart for Oslo-regionen: Ny oversikt over radonutsatte områder

Tilbake

Publisert 01.12.2006, oppdatert 22.02.2011 10:58

Nye kart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i Oslo-regionen. Mellom 250 og 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye radonkonsentrasjoner i inneluft.

- Kartene blir et godt hjelpemiddel for kommunene i det sentrale Østlands-området, både når de skal prioritere radonmålinger i eksisterende boliger og når de planlegger nybygging. Det mener direktør Ole Harbitz i Statens strålevern og hans direktørkollega Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Forskningssamarbeid
Det er et forskningssamarbeid mellom NGU og Statens strålevern som har resultert i det nye verktøyet. Mens NGU har gjennomført omfattende fly- og helikoptermålinger av naturlig radioaktiv bakgrunnsstråling fra uran i bakken, har strålvernet stilt til rådighet resultater fra hele 6326 radonundersøkte boliger i det samme området. I tillegg er omfattende kunnskap om løsmasser og berggrunn integrert i de nye aktsomhetskartene.

- Sammenstillingen av forskningsresultatene har tatt lang tid, men det har vært overordnet viktig for begge institusjoner at innholdet i rapporten og kartene er helt korrekt. Nå har vi i fellesskap gitt kommunene et nytt og nyttig hjelpemiddel til bruk i arbeidet med å identifisere radonutsatte områder, fastslår Morten Smelror og Ole Harbitz.


LAVTFLYVENDE: Området som er dekket med fly- og helikoptermålinger utgjør cirka
10 000 kvadratkilometer. Foto: Østlandets Blad.
To millioner mennesker
Området som er dekket med fly- og helikoptermålinger utgjør cirka 10 000 kvadratkilometer og strekker seg fra Hadeland og Romerike i nord, til Fredrikstad og Skien i sør. Nærmere to millioner mennesker er bosatt i dette området.

- Resultatet av analysene viser at prosentandelen boliger med radonkonsentrasjon over anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3, generelt øker med økende konsentrasjon av uran i grunnen, fastslår forsker Mark Smethurst ved NGU.

Han har ledet arbeidet i samarbeid med forskerne Terje Strand og Aud Venke Sundal i Statens strålevern. 

Aktsomhetsnivå
De ferdige kartene inneholder tre viktige faktorer i vurderingen av aktsomhetsnivå:
۰ Eksisterende målinger av radon i inneluft.
۰ Gammamålinger fra luften, som gir en generell oversikt over uranrike områder.
۰ Kartlegging av løsmasser med fokus på lett gjennomtrengelige løsmasser som sand og grus. Denne typen løsmasser gjør det nemlig mulig å transportere radongass effektivt fra store grunnvolum, noe som gir fare for forhøyde radonnivåer i inneluft, selv i områder med lav eller moderat urankonsentrasjon i byggegrunnen.

I tillegg gir berggrunnskartet en forenklet oversikt over berggrunnsgeologien i Osloregionen. Disse bergartene kan rangeres etter sannsynligheten for forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft fra høy til lav. Alunskifer har høyest radonfare, fulgt av granitter/ryolitter og monzonitter/latitter.

Blant de høyeste
Bakgrunnen for arbeidet er at Norge har noen av de høyeste innendørs radonkonsentrasjonene i verden. På bakgrunn av omfattende kartlegginger med måling av radon i boliger fra hele landet, er det anslått at ca. 175.000 boliger i Norge - eller ni prosent av boligmassen - har en gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i inneluft som overstiger anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3.

Det er anslått at cirka 25 000 nordmenn bor i en bolig med en gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over 1000 Bq/m3. Å oppholde seg i en bolig med så høye radonnivåer medfører en risiko for lungekreft tilsvarende å røyke 10-20 sigaretter daglig.

- I enkelte områder på Østlandet er det målt radonkonsentrasjoner i inneluft på over 5000 Bq/m3, mens i andre områder av landet er det målt nivåer over 30.000 Bq/m3, opplyser Statens strålevern.

280 lungekrefttilfeller
I 2005 ble resultatene av en europeisk fellesanalyse av 13 studier i boligmiljø publisert. Dette er den mest omfattende epidemiologiske studien om radon og lungekreft som hittil er gjennomført. Den viser en klar sammenheng mellom radon og risiko for utvikling av lungekreft ned til nivåer under anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3.

Undersøkelsen viser videre at det er et kraftig samspill mellom radon og røyking, og at de aller fleste som får lungekreft som følge av radon, også er røykere.

På bakgrunn av denne studien er det anslått at ni prosent av alle lungekrefttilfeller i Europa har radoneksponering i inneluft som medvirkende årsak. Disse anslagene er basert på et gjennomsnittlig radonnivå i boligmassen på 59 Bq/m3, mens gjennomsnittet i Norge er på 89 Bq/m3.

Tilsvarende anslag for Norge blir dermed 14 prosent, eller cirka 280 lungekrefttilfeller årlig. I disse anslagene er det tatt hensyn til forskjeller mellom land når det gjelder andel av befolkningen som er røykere.

Billig å måle
Forsker Mark Smethurst understreker samtidig at det er billig og enkelt å gjennomføre målinger av radon i boliger – og at det vanligvis også er enkelt og rimelig å sørge for å at nivået av radon kryper under anbefalt tiltaksnivå.

Statens strålevern anbefaler generelt alle som har eneboliger, rekkehus eller leiligheter i laveste etasje å gjennomføre måling av radon i inneluften. Slike målinger gjøres med sporfilm og tilbys av en rekke målefirmaer for mellom 200 og 300 kroner pr. detektor.


Her er rapporten. 

&ltlte designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=3575 designtimesp=3579> designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3544 designtimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3575 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp= designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimes designtimesp= designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3544 designtimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3576 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3576&gtdesigntimesp= designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3051 designtimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3576 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3583> designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=3544 designtimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=3577 designtimesp=3584&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544 designtimesp=3577&gtdesigntimesp=26 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3577 designtimesp=3585&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3577 designtimesp=3585&gtdesigntimesp=26 designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=3051 designtimesp=3544&gtdesigntimesp=3544&gtgt designtimesp=2694 designtimesp=< e designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578 designtimesp=3586&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578 designtimesp=3586&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578 designtimesp=3586&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578 designtimesp=3586&gtdesigntimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578 designtimesp=3586&gtdesigntimesp=3545 designtimesp=3578 designtimesp=3586&gtdesigntimesp=3578 designtimesp=3586&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578&gtdesigntimesp=3052 designtimesp=3545 designtimesp=3578&gtdesigntimesp=3545 designtimesp=3578&gtdesigntimesp=3578&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3052 designtimesp=3545&gtdesigntimesp=3052 designtimesp=3545&gtdesigntimesp=3545&gtgt designtimesp= designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546 designtimesp=3579 designtimesp=3587&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546 designtimesp=3579 designtimesp=3587&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546 designtimesp=3579 designtimesp=3587&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546 designtimesp=3579 designtimesp=3587&gtdesigntimesp=3053 designtimesp=3546 designtimesp=3579 designtimesp=3587&gtdesigntimesp=3546 designtimesp=3579 designtimesp=3587&gtdesigntimesp=3579 designtimesp=3587&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546 designtimesp=3579&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3579 designtimesp=3588&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 de designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546&gtdesigntimesp=3042 designtimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3053 designtimesp=3546&gtdesigntimesp=3053 designtimesp=3546&gtdesigntimesp=3546&gtgt< e designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=3580 designtimesp=3589&gtdesigntimesp=< e designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3590&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3590&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3590&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3590&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3590&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3590&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3590&gtdesigntimesp=3580 designtimesp=3590>< e designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=3580 designtimesp=3591&gtdesigntimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3580&gtdesigntimesp=3580&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=< e designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581 designtimesp=3592&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581 designtimesp=3592&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581 designtimesp=3592&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581 designtimesp=3592&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581 designtimesp=3592&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3581 designtimesp=3592&gtdesigntimesp=3581 designtimesp=3592&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3581&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3581&gtdesigntimesp=3581&gtdesigntimesp=< e designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582 designtimesp=3593&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582 designtimesp=3593&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582 designtimesp=3593&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582 designtimesp=3593&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582 designtimesp=3593&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3582 designtimesp=3593&gtdesigntimesp=3582 designtimesp=3593&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3582&gtdesigntimesp=3582>< e designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583 designtimesp=3594&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583 designtimesp=3594&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583 designtimesp=3594&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583 designtimesp=3594&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583 designtimesp=3594&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3583 designtimesp=3594&gtdesigntimesp=3583 designtimesp=3594&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3547 designtimesp=3583&gtdesigntimesp=3583&gtdesigntimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547&gtdesigntimesp=3047 designtimesp=3054 designtimesp=3547&gtdesigntimesp=3054 designtimesp=3547&gtdesigntimesp=3547&gtgt designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3019&gtdesigntimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3019&gtdesigntimesp=2694 designtimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3019&gtdesigntimesp=2695 designtimesp=2699 designtimesp=3019&gtdesigntimesp=2699 designtimesp=3019&gtdesigntimesp=3019&gtgt designtimesp=2593 designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695&gtdesigntimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694 designtimesp=2695&gtdesigntimesp=2501 designtimesp=2593 designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694&gtdesigntimesp=2593 designtimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694&gtdesigntimesp=2597 designtimesp=2598 designtimesp=2694&gtdesigntimesp=2378 designtimesp=2501 designtimesp=2593 designtimesp=2597 designtimesp=2598&gtdesigntimesp=2501 designtimesp=2593 designtimesp=2597 designtimesp=2598&gtdesigntimesp=2593 designtimesp=2597 designtimesp=2598&gtdesigntimesp=2597 designtimesp=2598&gtdesigntimesp=2598&gtgt designtimesp=954 designtimesp=2378 designtimesp=2501 designtimesp=2593 designtimesp=2597&gtdesigntimesp=2378 designtimesp=2501 designtimesp=2593 designtimesp=2597&gtdesigntimesp=2501 designtimesp=2593 designtimesp=2597&gtdesigntimesp=2593 designtimesp=2597&gtdesigntimesp=29412 designtimesp=954 designtimesp=2378 designtimesp=2501 designtimesp=2593&gtdesigntimesp=954 designtimesp=2378 designtimesp=2501 designtimesp=2593&gtdesigntimesp=2378 designtimesp=2501 designtimesp=2593&gtdesigntimesp=2501 designtimesp=2593&gtdesigntimesp=2593&gtdesigntimesp=29408 designtimesp=29412 designtimesp=954 designtimesp=2378 designtimesp=2501&gtdesigntimesp=29412 designtimesp=954 designtimesp=2378 designtimesp=2501&gtdesigntimesp=954 designtimesp=2378 designtimesp=2501&gtdesigntimesp=2378 designtimesp=2501&gtdesigntimesp=2501&gtgt designtimesp=29380 designtimesp=29407&gtdesigntimesp=29407&gtdesigntimesp=22410 designtimesp=29380&gtdesigntimesp=29380&gtgt&gtgt&gtgt&gtgt>
KLIKK FOR DETALJER: Klikk på kartet du ønsker å se. Så kan du velge mellom ulike oppløsninger. Kartene er gratis. Slik leser du kartene.

Dette er radon
• Radon (222Rn) er en radioaktiv edelgass som dannes når radium desintegrerer (nedbrytes).
• Både radium og radon er datterelementer av uran, som finnes i varierende mengder i berggrunn og løsmasser. Når radon desintegrerer (nedbrytes) dannes det nye kortlivede radioaktive isotoper av polonium, vismut og bly, og disse kalles ofte ”radondøtre”.
• Når radon er til stede i luften dannes det kontinuerlig radondøtre, og det er de som gir stråledoser til lungene ved innånding. Opphold i luftmiljø med høye radonkonsentrasjoner over mange år gir økt risiko for utvikling av lungekreft – og risikoen er høyest for røykere.

Derfor har vi mye radon
De høye radonnivåene i Norge skyldes en kombinasjon av flere forhold:
• Vi har mye uran- og radiumrike bergarter, som for eksempel alunskifer og radiumrike granitter.
• Her på berget er det store mengder sand og grus, som er lett gjennomtrengelige og dermed muliggjør transport av radon fra store grunnvolum.
• Våre fyrings- og ventilasjonsmetoder kan føre til undertrykk i inneluften og dermed gi økt innsug av radonholdig jordluft fra massene under og rundt boliger. I tillegg har vi et kaldt klima med en lang fyringssesong.
• Måten mange norske hus er bygget på, blant annet med utstrakt bruk av lettklinker i grunnmuren, kan gi økt transport av radon.
• Vi bruker kjeller- og sokkeletasje som boligrom. Tre av fire nordmenn bor i en enebolig eller et rekkehus med boligrom i kjeller- eller sokkeletasje.