Pressemelding: Spor av radioaktivt materiale på fly fra British Airways

Tilbake

Publisert 30.11.2006, oppdatert 19.11.2009 15:45

Stikkord: Pressemelding

Statens strålevern ble i formiddag gjort oppmerksom på at det har blitt funnet spor av radioaktivt materiale på enkelte av British Airways fly. British Airways meddeler via sin hjemmeside på Internett at det handler om svært lave mengder radioaktivt materiale, og at en vurderer det slik at det ikke foreligger noen helserisiko av betydning for passasjerene som har vært om bord disse flyene eller for befolkningen forøvrig.

British Airways har så langt funnet spor av radioaktivt materiale i tre Boeing 767-fly. Disse har nå blitt tatt ut av tjeneste inntil videre. British Airways undersøker for tiden flere av sine fly. Liste over mulige berørte flyreiser ligger ute på British Airways sine hjemmesider, som finnes på www.ba.com.

Statens strålevern er faglig ansvarlig myndighet i Norge i spørsmål som gjelder strålevern og atomberedskap. Strålevernet er i kontakt med øvrige europeiske fagmyndigheter og følger utviklingen nøye. Strålevernet vil komme tilbake med mer informasjon hvis det kommer nye opplysninger.