Strålevernet følger utviklingen i saken angående poloniumforurensning på aktuelle steder i London.

Tilbake

Publisert 08.12.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Britiske myndigheter ba i slutten av forrige uke om at personer som har oppholdt seg på de aktuelle steder i London (sushirestauranten Itsu og Millenium hotell) 1. november i år, skulle ta kontakt. Dette gjaldt også eventuelle besøkende fra utlandet.

Som en følge av dette gikk Strålevernet ut i media og ba nordmenn som hadde vært på de aktuelle stedene 1. november om å kontakte Strålevernet. Så langt har Strålevernet mottatt i underkant av 20 henvendelser fra nordmenn. I følge våre vurderinger har ingen av disse vært innefor den risikogruppen som britiske myndigheter har definert, dvs. at de ikke har vært til stede på de aktuelle stedene innefor det gitte tidsrom.

Strålevernet fortsetter å følge saken og vil komme tilbake med ny informasjon dersom det blir behov for det.

HPA legger kontinuerlig ut informasjon på sine hjemmesider: www.hpa.org.uk.