Ny utvikling i saken angående poloniumforurensning i London

Tilbake

Publisert 08.12.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Ny informasjon fra britiske myndigheter (Health Protection Agency) går ut på at resultater fra urinprøver av ansatte på The Pine Bar på Millennium Hotell viser at det er funnet lave verdier av polonium-210, mens det ikke er funnet spor av polonium i prøvene til ansatte på sushirestauranten Itsu.

Som en følge av dette har britiske myndigheter økt sitt fokus rundt The Pine Bar på Millennium Hotell. Av forsiktighetsgrunner anbefaler britiske myndigheter nå at publikum som har befunnet seg i The Pine Bar på Millennium Hotell 31. oktober, 1. november og 2. november, om å ta kontakt via e-post eller telefon.  Dette gjelder også eventuelle besøkende fra utlandet. 

Britiske myndigheter understreker samtidig at risikoen for de som har oppholdt seg dette stedet generelt er liten.

Health Protection Agency (HPA) legger kontinuerlig ut informasjon på sine hjemmesider: www.hpa.org.uk. Utenlandske borgere bes å henvende seg til HPA på: overseasadvice@hpa.org.uk eller int+44 845 4647 via mobiltelefon.

Norske borgere som har oppholdt seg på The Pine Bar på Millennium Hotell i det aktuelle tidsrommet kan ta kontakt med Statens strålevern. Strålevernet kan besvare eventuelle spørsmål knyttet til denne saken i kontortiden (0800-1545) på telefon 67 16 25 00.  I helgen kan eventuelle viktige beskjeder formidles via vakttelefon på telefon 67 16 26 00.

Strålevernet fortsetter å følge saken og vil komme tilbake med ny informasjon dersom det blir behov for det.