Oppdatering angående saken om poloniumforurensning i London

Tilbake

Publisert 19.12.2006, oppdatert 09.12.2009 02:34

Testene av urinprøvene er nå ferdige og disse viser ingen forhøyede nivåer av polonium-210.

Strålevernet har tidligere bedt nordmenn som har oppholdt seg i The Pine Bar på Millennium Mayfair hotell på datoene 31. oktober, 1. november og 2. november om å kontakte britiske eller norske myndigheter. I tillegg har Strålevernet i henhold til en navneliste mottatt fra britiske myndigheter, vært i kontakt med nordmenn registrert på Millennium Mayfair hotell i det samme tidsrommet. Strålevernet har registrert i alt 9 personer som har oppholdt seg på hotellet innenfor det aktuelle tidsrommet. Etter anbefalinger fra britiske myndigheter har Strålevernet gitt disse personene tilbud om test av urinprøve. To personer har så langt takket ja til dette. Testene av disse urinprøvene er nå ferdige og disse viser ingen forhøyede nivåer av polonium-210.


Strålevernet besvarer eventuelle spørsmål fra publikum knyttet til denne saken i kontortiden (0800-1545) på telefon 67 16 25 00.  I tillegg kan eventuelle viktige beskjeder formidles via vakttelefon på telefon 67 16 26 00. Britiske Health Protection Agency (HPA) legger kontinuerlig ut informasjon på sine hjemmesider: www.hpa.org.uk.

 

Strålevernet fortsetter å følge saken og vil komme tilbake med ny informasjon dersom det blir behov for det.