Oppdatering angående saken om poloniumforurensning i London.

Tilbake

Publisert 13.12.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Strålevernet har fra britiske myndigheter mottatt en navneliste over nordmenn registrert på Millennium Mayfair hotell i tidsrommet 31. oktober, 1. og 2. november. Strålevernet følger opp listen med hjelp fra politiet og tar kontakt med de aktuelle personene.

 Strålevernet er i kontakt med Utenriksdepartementet, den norske ambassaden i London og den britiske ambassaden i Oslo vedrørende saken.

Lørdag 2. desember ba Strålevernet publikum som hadde oppholdt seg på sushibaren Itzu, i The Pine Bar på Millenium hotell eller i restauranten på Millenium hotell 1. november, om å kontakte britiske eller norske myndigheter. Fredag 8. desember ble dette innskrenket til kun å gjelde The Pine Bar på Millennium Hotell, mens tidsrommet ble utvidet til også å gjelde 31. oktober og 2. november.

Frem til nå har Strålevernet mottatt ca. 30 henvendelser fra publikum. Hver henvendelse omfatter gjerne flere personer. Av disse er det foreløpig 9 personer som har oppholdt seg på det aktuelle hotellet i den angitte tidsperioden. Etter anbefalinger fra britiske myndigheter gis disse personene tilbud om test av urinprøve i samråd med sin fastlege. Strålevernet er i gang med analyser av de første prøvene.

Strålevernet ønsker fortsatt kontakt med nordmenn som har oppholdt seg på The Pine Bar i Millennium Mayfair hotell i det angitte tidsrommet. Britiske Health Protection Agency (HPA) ber utenlandske borgere å henvende seg til HPA på: overseasadvice@hpa.org.uk eller int+44 845 4647 via mobiltelefon. HPA legger kontinuerlig ut informasjon på sine hjemmesider: www.hpa.org.uk.

Strålevernet besvarer eventuelle spørsmål fra publikum knyttet til denne saken i kontortiden (0800-1545) på telefon 67 16 25 00.  I tillegg kan eventuelle viktige beskjeder formidles via vakttelefon på telefon 67 16 26 00.

Strålevernet fortsetter å følge saken og vil komme tilbake med ny informasjon dersom det blir behov for det.