Nyheter i poloniumsaken i perioden 1. - 8. desember

Tilbake

Publisert 15.12.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Her er en samling av nyhetene Strålevernet publiserte i anledning polonium-saken i perioden 1. - 8. desember.
Pressemelding: Spor av radioaktivt materiale på fly fra British Airways (1. desember)
Statens strålevern ble i formiddag gjort oppmerksom på at det har blitt funnet spor av radioaktivt materiale på enkelte av British Airways fly. British Airways meddeler via sin hjemmeside på Internett at det handler om svært lave mengder radioaktivt materiale, og at en vurderer det slik at det ikke foreligger noen helserisiko av betydning for passasjerene som har vært om bord disse flyene eller for befolkningen forøvrig.

Les her

Status i polonium-saken (2. desember)
Strålevernet følger utviklingen i saken om forgiftningen av Alexander Litvinenko med polonium-210. Britiske myndigheter har satt i gang omfattende undersøkelser for å finne områder som kan være forurenset med det radioaktive stoffet polonium-210.

Les her

Strålevernet følger utviklingen i saken angående poloniumforurensning på aktuelle steder i London (7. desember) 
Britiske myndigheter ba i slutten av forrige uke om at personer som har oppholdt seg på de aktuelle steder i London (sushirestauranten Itsu og Millenium hotell) 1. november i år, skulle ta kontakt. Dette gjaldt også eventuelle besøkende fra utlandet.

Les her

Ny utvikling i saken angående poloniumforurensning i London (8. desember)
Ny informasjon fra britiske myndigheter (Health Protection Agency) går ut på at resultater fra urinprøver av ansatte på The Pine Bar på Millennium Hotell viser at det er funnet lave verdier av polonium-210, mens det ikke er funnet spor av polonium i prøvene til ansatte på sushirestauranten Itsu.

Les mer